Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Talent & Succes vof aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Talent & Succes vof is statutair gevestigd aan de Plecht 9, 4871 DV  te Etten-Leur en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64884600. Talent & Succes vof is per e-mail te bereiken via info@talentensucces.nl en telefonisch via 06 51148137.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Talent & Succes vof omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Talent & Succes vof aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Talent & Succes vof valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Talent & Succes vof doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen, zodat je vrijelijk gebruik kunt maken van de instrumenten in het besef dat deze voor jouw loopbaan en ontwikkeling bedoeld zijn.

Om in te spelen op toekomstige nieuwe wetgeving over bescherming persoonsgegevens behoudt Talent & Succes vof zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Indien jouw werkgever of coach een licentie heeft voor het gebruik van Talent & Succes, kan deze je uitnodigen voor het gebruik van Talent & Succes. Hiervoor gebruikt jouw werkgever of coach jouw naam en e-mail adres. In de e-mail met de uitnodiging staan je inlogcodes vermeld en wordt ook aangegeven dat je door in te loggen toestemming geeft voor het gebruik van jouw naam en e-mail adres in Talent & Succes.

Op de inlogpagina www.talentensucces.nl vindt je de privacyverklaring onder de knop Privacy.
Wanneer je voor de eerste keer inlogt, kan en moet je om privacy redenen een persoonlijk wachtwoord kiezen. Het doel van Talent & Succes is om je te helpen jouw talenten te ontdekken en deze om te zetten in succes. Daarvoor kun je verschillende talentscans en competentiescans maken in de vorm van vragenlijsten. De rapportages hierover zijn voorzien van figuren en teksten om je te helpen in je loopbaan en ontwikkeling. Alle informatie die hieruit voortvloeit is alleen voor jezelf beschikbaar, maar je kunt deze informatie ook delen met je leidinggevende of coach. Talent & Succes zal jouw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden zoals commerciële organisaties of personen.

Je hebt de beschikking over alle informatie en persoonlijke rapportages van Talent & Succes zolang jouw werkgever of coach een licentie heeft op de applicatie (app.). Indien de licentie van jouw werkgever of coach wordt beëindigd, worden alle persoonlijke gegevens direct verwijderd. Indien je tijdens de looptijd van de licentie jouw gegevens zoals rapportages wilt verwijderen, kunt je dit zelf doen in jouw account. Je hebt te allen tijde het recht om jouw account op Talent & Succes op te heffen door dit aan jouw werkgever of coach te vragen. In dat geval zullen alle gegevens, waaronder ook je naam en e-mailadres, direct verwijderd worden.

De wettelijke rechtsgrond waarop Talent & Succes jouw persoonsgegevens (naam en e-mail adres) gebruikt is jouw geïnformeerde toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens door in te loggen. Deze gegevens zijn nodig om je te kunnen uitnodigen en om het inloggen met garantie op privacybescherming mogelijk te maken.

Iedere geïnteresseerde over de mogelijkheden van Talent & Succes kan via de website van Talent & Succes het formulier invullen voor de aanvraag van een adviesgesprek met Talent & Succes vof. Bij dit formulier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
– Naam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer.
Mocht je het formulier voor het aanvragen van een adviesgesprek ingevuld hebben, dan geef je door het verzenden van jouw persoonsgegevens toestemming voor het gebruik hiervan door Talent & Succes om contact met je te leggen. De gegevens zullen nergens anders voor gebruikt worden.
Onder het formulier is ook het telefoonnummer van Talent & Succes vof vermeld. Indien je liever niet je gegevens invult voor de aanvraag van een adviesgesprek kun je via dit telefoonnummer contact opnemen met Talent & Succes.

Cookies
Talent & Succes maakt gebruik van cookies. Een cookie is een datastuk dat door Talent & Succes op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de applicatie van Talent & Succes bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie waardoor een volgend bezoek aan de applicatie gemakkelijker, sneller en soepeler zal gaan. Dit helpt Talent & Succes om een goede gebruikservaring te kunnen leveren. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.

Beveiliging
Talent & Succes heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De applicatie heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van kracht vanaf 25 Mei 2018). Indien je een account aanmaakt op onze applicatie door in te loggen, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien, wijzigen en verwijderen. Zo kun je bijvoorbeeld in jouw account de gemaakte scans verwijderen. Ook kun je alles wat je verder in het systeem van Talent & Succes gedaan hebt verwijderen.

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan info@talentensucces.nl.

Indien je een klacht wil indienen over Talent & Succes met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Uiteraard verzoeken we je om eerst contact met ons op te nemen om uit te leggen wat de klacht is, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.